Διεύθυνση επίσκεψης

Λ.Αθηνών 423
12243 Αιγάλεω
Ελλάδα

Διεύθυνση παραλαβής

Jister 21
NL-9001 XX Grou
Ολλανδία

Ταχυδρομική διεύθυνση

PO box 46
NL-9000 AA Grou
Ολλανδία

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλ.: +302 102 830 777
Φαξ: +302 102 830 007
Αριθμός εταιρικού μητρώου: 50194364
Α.Φ.Μ.: NL822608029B01