Επισκευές ηλεκτρονικών

Η UNIS Group επισκευάζει πάνω από 41.000 εξαρτήματα ετησίως. Το τμήμα επισκευών βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας στην Ολλανδία. Επαγγελματίες τεχνικοί πραγματοποιούν τις επισκευές σε επίπεδο εξαρτήματος, υποστηριζόμενοι από προηγμένο εξοπλισμό μετρήσεων και δοκιμών. Η UNIS Group εξειδικεύεται στις επισκευές ηλεκτρονικών που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και καινούριων ηλεκτρονικών. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες επισκευής και δοκιμής.

Προκαθορισμένες τιμές

Αφού παραληφθεί το ηλεκτρονικό εξάρτημα, λαμβάνετε μια μη δεσμευτική προσφορά τιμής για την επισκευή. Η UNIS Group διαθέτει μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει πάνω από 300.000 διαφορετικά είδη βιομηχανικών ηλεκτρονικών με τις τιμές τους. Η τιμή της επισκευής είναι προκαθορισμένη. Έτσι, γνωρίζετε εκ των προτέρων τι θα πληρώσετε.

Πολιτική “χωρίς αποκατάσταση δεν καταβάλλεται πληρωμή”

Όλες οι επισκευές πραγματοποιούνται με βάση τη φιλοσοφία του “no cure, no pay”, δηλαδή χωρίς αποκατάσταση του προβλήματος δεν καταβάλλετε πληρωμή. Έτσι, όταν μια επισκευή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, δεν επιβαρύνεστε με το αντίστοιχο κόστος επισκευής. Με βάση τη συμφωνία μας το προς επισκευή προϊόν είτε θα σταλεί πίσω σε εσάς ή θα ανακυκλωθεί.

Ανάλυση εξαρτημάτων

Οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων που απαιτούνται για μια επισκευή. Όταν κάποια εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για μια επισκευή δεν υπάρχουν στο απόθεμα, είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί ο προγραμματισμένος χρόνος παράδοσης. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες εξάντλησης του αποθέματος εξαρτημάτων, η UNIS Group έχει λάβει ορισμένα μέτρα:

  • Η UNIS Group διαθέτει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παραγγελιών εξαρτημάτων. Όταν διαπιστωθεί ότι το απόθεμα έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο, τα εξαρτήματα παραγγέλλονται αυτόματα από τον προμηθευτή.
  • Όλα τα άγνωστης προέλευσης βιομηχανικά ηλεκτρονικά αναλύονται από το τμήμα ανάλυσης εξαρτημάτων της εταιρείας μας. Τα εξαρτήματα που δεν υπάρχουν στο απόθεμα αγοράζονται.

Η UNIS Group διαθέτει απόθεμα που περιλαμβάνει πάνω από 35.000 διαφορετικά εξαρτήματα.

Προληπτική συντήρηση

Στο πλαίσιο των βασικών υπηρεσιών μας, κατά τη διάρκεια μιας επισκευής δεν αντικαθιστώνται μόνο τα ελαττωματικά εξαρτήματα, αλλά και εκείνα που είναι πιο ευαίσθητα σε φθορές με την πάροδο του χρόνου. Το γεγονός αυτό ελαχιστοποιεί σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιαστεί νέο ελάττωμα στο μέλλον.

Εκτός αυτού, η προληπτική αντικατάσταση των ευαίσθητων στο χρόνο εξαρτημάτων εμποδίζει επίσης την πρόκληση ελαττωμάτων σε άλλα εξαρτήματα και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εκδήλωσης γενικευμένου ελαττώματος στα ηλεκτρονικά.

Η προληπτική συντήρηση είναι διαθέσιμη και ως ξεχωριστή υπηρεσία. Οι πιθανότητες διακοπής της παραγωγικής σας διαδικασίας ελαχιστοποιούνται σε μεγάλο βαθμό όταν τα ηλεκτρονικά σας υποβάλλονται σε εργασίες προληπτικής συντήρησης. Αντί, λοιπόν, να βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων, είναι καλύτερο να προ

Ζητήστε να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δυνατότητες από την ομάδα πωλήσεών μας!

Repair specials electronics