Επισκευη ειδικου εξοπλισμου

Διαδικασία επισκευής:

Αφού παραληφθούν τα προς επισκευή βιομηχανικά ηλεκτρονικά, σε πρώτη φάση, τα ηλεκτρονικά καθαρίζονται, εάν κρίνεται απαραίτητο. Μετά τον καθαρισμό και αφού επικυρωθεί η συμφωνία με τον πελάτη αναφορικά με την προσφορά τιμής, τα ηλεκτρονικά επισκευάζονται.

Η βάση για κάθε επισκευή συνίσταται στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων που είναι ευαίσθητα στις φθορές με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, αντικαθιστούμε τα εξαρτήματα που θεωρούνται πιο επιρρεπή σε δυσλειτουργίες, σύμφωνα με την εμπειρία των ειδικών μας. Διενεργούμε μια διεξοδική διερεύνηση βλάβης, προκειμένου να εντοπίσουμε επακριβώς το ελάττωμα. Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή, υποβάλλουμε τα ηλεκτρονικά σε μερική ή ολική δοκιμή.

Ο ειδικός εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών ηλεκτρονικών όπως ηλεκτρονικά κατασκευασμένα κατά παραγγελία, ηλεκτρονικά άγνωστου τύπου και χωρίς πληροφορίες ή ηλεκτρονικά που έχουν τροποποιηθεί.

Οι ειδικοί μας εξασφαλίζουν επισκευές επαγγελματικού επιπέδου. Οι δοκιμές του ειδικού εξοπλισμού διενεργούνται σε επίπεδο εξαρτήματος, με χρήση παλμογράφου και καταγραφικού χαρακτηριστικής καμπύλης.

Repair specials electronics