Επισκευη ηλεκτρονικων εξαρτηματων ρομποτ

Η UNIS Group διαθέτει εμπειρία στις επισκευές του ακόλουθου εξοπλισμού:

 • Τροφοδοτικά
 • Χειριστήρια εκπαίδευσης ρομπότ (teach pendants)
 • Σερβομονάδες μετάδοσης κίνησης που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά των ρομπότ
 • Πλακέτες επεξεργαστών
 • Πλακέτες σερβοεπεξεργαστών
 • Πλακέτες ασφαλείας
 • Πλακέτες συστημάτων εισόδου/εξόδου (I/O)
 • Πλακέτες διασύνδεσης δικτύου
 • Σερβοκινητήρες

Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή, τα ηλεκτρονικά υποβάλλονται σε δοκιμές, εφόσον είναι δυνατό. Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη για κάθε επισκευή.

Οι δοκιμές των ηλεκτρονικών των ρομπότ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Δοκιμή των ηλεκτρονικών ελέγχου του ρομπότ στις επίσημες μονάδες ελέγχου, όποτε είναι δυνατό
 • Δοκιμή των μονάδων υψηλής ισχύος σε λειτουργία με την ονομαστική ισχύ
 • Δοκιμή των χειριστηρίων εκπαίδευσης (teach pendants)
 • Δοκιμή των μονάδων I/O
 • Δοκιμή των μονάδων διασύνδεσης
 • Δοκιμή των μονάδων ασφαλείας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Robot electronics repair