Επισκευη μοναδων διασυνδεσησ ανθρωπου-μηχανησ (HMI)

Η UNIS Group διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επισκευή πινάκων χειρισμού και αφής. Η αγορά καινούριων HMI, συχνά, έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των διαστάσεων εγκατάστασης. Εάν, όμως, επισκευαστεί το ελαττωματικό εξάρτημα, δεν θα αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους πρόβλημα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η UNIS Group προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων όσον αφορά τις επισκευές HMI. Η UNIS Group όχι μόνο επιδιορθώνει τα ελαττωματικά ηλεκτρονικά, αλλά διαθέτει, επίσης, μεγάλη γκάμα αλουμινόφυλλων για οθόνες αφής και πίνακες οθόνης στο απόθεμά της για αντικατάσταση. Εάν το αλουμινόφυλλο του αρχικού εξοπλισμού δεν είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά, χρησιμοποιείται αλουμινόφυλλο αντικατάστασης που έχει κατασκευάσει η ίδια η εταιρεία, εφόσον είναι δυνατό.

HMI repair

Μετά την επισκευή, τα ηλεκτρονικά υποβάλλονται σε σχολαστικές δοκιμές, εφόσον είναι δυνατό. Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη για κάθε επισκευή.

Οι δοκιμές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • „ Δοκιμή της οθόνης με πλήκτρα ή της οθόνης αφής
  • „ Δοκιμή της οθόνης παρακολούθησης
  • „ Δοκιμή των συνδέσεων επικοινωνιών
  • „ Δοκιμή των μονάδων I/O, εφόσον είναι εγκατεστημένες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | HMI