Επισκευη μοναδων μεταδοσησ κινησησ με ρυθμιστη συχνοτητασ και συστηματων ομαλησ εκκινησησ (soft starters)

Η UNIS Group επισκευάζει μονάδες μετάδοσης κίνησης με ρυθμιστή συχνότητας και συστήματα ομαλής εκκίνησης εδώ και αρκετά χρόνια. Διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην επισκευή τέτοιου είδους εξοπλισμού διαφόρων μαρκών, τύπων και σειρών, από τα πιο παλιά μέχρι και τα πιο σύγχρονα μοντέλα.

Η UNIS Group έχει στη διάθεσή της ένα άρτια εξοπλισμένο κέντρο δοκιμών, όπου, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορούμε να διεξάγουμε δοκιμές εφαρμόζοντας υψηλή και συνεχή ισχύ έως και 110 kW. Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη για κάθε επισκευή.

Frequency drives softstarter repair

Οι δοκιμές των μονάδων μετάδοσης κίνησης με ρυθμιστή συχνότητας και των συστημάτων ομαλής εκκίνησης (soft starters) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Δοκιμή των συνδέσεων επικοινωνιών,
  • Δοκιμή των πινάκων χειρισμού, εφόσον είναι εγκατεστημένοι,
  • Δοκιμή των ψηφιακών και αναλογικών εισόδων ελέγχου,
  • Δοκιμή σε λειτουργία με την ονομαστική ισχύ χρησιμοποιώντας τρεις εγκαταστάσεις δοκιμών, όπου η UNIS Group μπορεί να υποβάλλει σε δοκιμή 18 μονάδες μετάδοσης κίνησης με ρυθμιστή συχνότητας ταυτόχρονα,
  • Δοκιμή σε λειτουργία με την ονομαστική ισχύ χρησιμοποιώντας μία εγκατάσταση δοκιμών, όπου μπορούμε να υποβάλλουμε σε δοκιμή πολλές μονάδες μετάδοσης κίνησης συνεχούς ρεύματος (DC) ταυτόχρονα,
  • Οι μονάδες μετάδοσης κίνησης Simodrive 611 υποβάλλονται σε τριήμερη δοκιμή αντοχής με την εφαρμογή υψηλής και συνεχούς ισχύος έως και 110 kW. Αυτή είναι μια πλήρης δοκιμή λειτουργίας. Διατίθενται αναφορές δοκιμών.

ΠΡΟΪΌΝΤΑ | ΜΟΝΆΔΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΉ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΟΜΑΛΉΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ (SOFT STARTERS)