Επισκευη σερβομοναδων μεταδοσησ κινησησ

Η UNIS Group διαθέτει πλούσια εμπειρία στην επισκευή σερβομονάδων μετάδοσης κίνησης: Επισκευάζεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:

 • Τροφοδοτικά
 • Μονάδες διασύνδεσης
 • Μονάδες ρύθμισης θέσης
 • Βιομηχανικά δίκτυα
 • Μονάδες ελέγχου απόκρισης
 • Μονάδες εισόδου/εξόδου (I/O)

Αφού επισκευαστεί η μονάδα μετάδοσης κίνησης, υποβάλλεται σε δοκιμές, εφόσον είναι δυνατό. Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη για κάθε επισκευή.

Οι δοκιμές μιας σερβομονάδας μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Δοκιμή των μονάδων διασύνδεσης,
 • Δοκιμή των συνδέσεων επικοινωνιών,
 • Δοκιμή σε λειτουργία με την ονομαστική ισχύ, στις περιπτώσεις που έχουμε τον κινητήρα στη διάθεσή μας. Εάν ο κινητήρας δεν είναι διαθέσιμος, η μονάδα μετάδοσης κίνησης υποβάλλεται σε μερική δοκιμή,
 • Δοκιμή της απόκρισης της μονάδας μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιώντας προσομοιωτή με κωδικοποιητή,
 • Δοκιμή των μονάδων I/O, εφόσον είναι εγκατεστημένες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΣΕΡΒΟΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Servo drive repair