Επισκευη PLC

Η UNIS Group διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επισκευή των ακόλουθων μονάδων:

 • Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU)
 • Μονάδες εισόδου/εξόδου (I/O)
 • Τροφοδοτικά
 • Κάρτες διασύνδεσης
 • Συσκευές προγραμματισμού
 • Βιομηχανικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Βιομηχανικά δίκτυα:
  • Profibus
  • Profinet
  • Ethernet
  • ASI-bus
  • Interbus
  • CAN-bus
  • Device Net
  • RS422/485
  • Sercos

PLC repair

Δοκιμές:

Όπου είναι δυνατό, δοκιμάζονται όλες οι συνδέσεις των ηλεκτρονικών.

Συνδέσεις, όπως οι ακόλουθες:

 • Αναλογικές είσοδοι και έξοδοι
 • Είσοδοι θερμοκρασίας
 • Τροφοδοτικά, υπό ισχύ
 • Συνδέσεις επικοινωνιών
 • Κωδικοποιητές
 • Συνδέσεις προγραμματισμού

Στην περίπτωση των CPU, διενεργούνται οι ακόλουθες δοκιμές:

 • Δοκιμή της μνήμης με φόρτωση ενός προγράμματος,
 • Δοκιμή της μνήμης με αποσύνδεση της τροφοδοσίας,
 • Έλεγχος των μονάδων εισόδου και εξόδου / των μονάδων επικοινωνιών που είναι συνδεδεμένες με τον επεξεργαστή, όποτε είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | PLC