Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα των βιομηχανικών ηλεκτρονικών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Αυτοματισμός κτιρίων
  • Επισκευή
  • Προληπτική συντήρηση
  • Επαγγελματικός καθαρισμός
  • Δοκιμές
  • Στίλβωση
  • Πωλησεις ανταλλακτικών
  • νατότητες ανταλλαγής
  • Συμβόλαια σέρβις