Αυτοματισμός κτιρίων

Η υπηρεσία μας Αυτοματισμού κτιρίων περιλαμβάνει όλους τους (ηλεκτρονικούς) ελέγχους αυτοματισμού κτιρίων. Αυτό περιλαμβάνει συστήματα αυτοματισμού τόσο για Άνεση όσο και για Πυρκαγιά και Ασφάλεια. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι των συστημάτων κλιματισμού της (HVAC) Ηοneywell, οι οποίοι υπάρχουν σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Προτιμώμενος προμηθευτής και εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις

Έχουμε χρόνια γνώσης και εμπειρίας στην επισκευή, τον έλεγχο και τη συντήρηση αυτών των συστημάτων αυτοματισμού για τα κτίριά σας. Λειτουργούμε ανεξάρτητα από συγκεκριμένες μάρκες, αλλά ειδικευόμαστε στα προϊόντα Honeywell HVAC. Δεν είμαστε μόνο ένας ”Προτιμώμενος Προμηθευτής Honeywell”, είμαστε επίσης ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Honeywell.

Συνέχεια μέσω της ολοκληρωμένης λύσης που παρέχουμε

Παρέχουμε καινούργια και ανακατασκευασμένα προϊόντα, αλλά οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας προσφέρουν επίσης μια ολοκληρωμένη λύση: αναλύουν προβλήματα και αναπτύσσουν λύσεις (αυτοματισμού) για αυτό. Διατηρούμε συστήματα και προϊόντα που δεν υποστηρίζονται πλέον από τον κατασκευαστή, παρέχοντας έτσι συνέχεια των συστημάτων που διαθέτετε.

Μπορούμε να δοκιμάσουμε λειτουργικά τα προϊόντα και να εκτελέσουμε δοκιμές συστημάτων με μοναδικό εξοπλισμό δοκιμών στο κέντρο δοκιμών μας. Έτσι, διασφαλίζουμε ότι τα συστήματά σας λειτουργούν αξιόπιστα και ομαλά (μετά την επισκευή). Θα λάβετε έως και δύο χρόνια εγγύηση από εμάς.

Επισκευή, επιθεώρηση και απόθεμα βασικών ανταλλακτικών

Από την επισκευή και την επιθεώρηση, έως την ανάλυση της απογραφής σας και τη διατήρηση αποθεμάτων βασικών τμημάτων των συστημάτων σας εντός της εταιρείας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα της UNIS Group για μια ολοκληρωμένη λύση αυτοματισμού κτιρίων.

Έχετε περιέργεια να μάθετε τι μπορεί να κάνει για σας η UNIS Group; Ζητήστε να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες επιλογές.