Διαδικασια επισκευης και δοκιμων

Η UNIS Group πραγματοποιεί επισκευές με επαγγελματισμό και ταχύτητα. Για να διασφαλιστεί αυτό, η UNIS Group έχει καθιερώσει την ακόλουθη διαδικασία επισκευής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Αφού παραληφθούν τα προς επισκευή βιομηχανικά ηλεκτρονικά, σε πρώτη φάση, τα ηλεκτρονικά καθαρίζονται, εάν είναι απαραίτητο. Μετά τον καθαρισμό και αφού επικυρωθεί η συμφωνία με τον πελάτη αναφορικά με την προσφορά τιμής, τα ηλεκτρονικά επισκευάζονται.

Η βάση για κάθε επισκευή συνίσταται στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων που είναι ευαίσθητα στις φθορές με την πάροδο του χρόνου. Σε περίπτωση που το ελάττωμα δεν αποκατασταθεί με την αντικατάσταση των ευαίσθητων στο χρόνο εξαρτημάτων, διενεργείται διεξοδική διερεύνηση της βλάβης προκειμένου να εντοπιστεί με ακρίβεια το ελάττωμα.

Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή, τα ηλεκτρονικά υποβάλλονται σε δοκιμές, εφόσον είναι δυνατό.