Εξοπλισμος

Για να είναι σε θέση να σας προσφέρουν επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσίες ανάλυσης και επισκευής, οι τεχνικοί μας έχουν στη διάθεσή τους επαγγελματικό εξοπλισμό.

Διαθέτουμε τον ακόλουθο εξοπλισμό ανάλυσης:

  • Καταγραφικό χαρακτηριστικής καμπύλης
  • Παλμογράφος
  • Παλμογράφος
  • Συσκευή βαθμονόμησης
  • Κάμερα υπερύθρων

Εξοπλισμό επισκευής

Επίσης, διαθέτουμε τον ακόλουθο εξοπλισμό επισκευής:

  • Συσκευή αφαίρεσης και τοποθέτησης BGA
  • Συσκευή ζεστού αέρα για την αφαίρεση και την τοποθέτηση εξαρτημάτων SMD
  • Επαγγελματικές συσκευές συγκόλλησης και αποσυγκόλλησης