Επισκευεσ ανεξαρτητωσ μαρκασ

Η UNIS Group πραγματοποιεί επισκευές σε επίπεδο εξαρτήματος, πράγμα που σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως μάρκας, τύπου και σειράς, η UNIS Group μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε επισκευή ζητήσετε. Η UNIS Group διαθέτει μεγάλη εμπειρία με τα προϊόντα μιας πληθώρας μαρκών, όπως είναι οι ακόλουθες:

Εγγύηση

Λαμβάνετε εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη για όλα τα επισκευασμένα ηλεκτρονικά.