Πιστοποιήσεις

ISO 9001

ISO9001 UNIS Group

Η ποιότητα είναι πολύ σημαντική για τη UNIS Group. Με την εισαγωγή του προτύπου ISO 9001:2008, η UNIS εξασφαλίζει ότι όλες οι λειτουργικές διαδικασίες της βελτιώνονται διαρκώς. Επιδίωξή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μένουν ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας. Μετράμε την ικανοποίηση των πελατών μας καθημερινά μέσω σχετικών ερευνών. Τα σχόλια και οι προτάσεις των πελατών μας μάς βοηθούν να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Πιστοποιητικό ISO 9001

ISO 14001

ISO14001 UNIS GroupΗ UNIS Group θεωρεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική της, όπως και η διαχείρισή της αναφορικά με θέματα υγείας, ασφάλειας και ευημερίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνολικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης. Στόχος της UNIS Group είναι να αποτρέπει εντελώς ή, τουλάχιστον, να περιορίζει τις (πιθανές) επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις λειτουργικές διαδικασίες της.

Πιστοποιητικό ISO 14001

ISO 45001

 Όμιλος UNIS δίνει υψηλή προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων του και ως εκ τούτου είναι περήφανος για το πιστοποιητικό ISO 45001. Το ISO 45001 υπαγορεύει τις απαιτήσεις του συστήματός μας για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας και διασφαλίζει ότι είμαστε σε θέση να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, να κάνουμε συνεχείς βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας και να μειώνουμε τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.

Πιστοποιητικό ISO 45001