Πιστοποιήσεις

ISO 9001

ISO9001 UNIS Group

Η ποιότητα είναι πολύ σημαντική για τη UNIS Group. Με την εισαγωγή του προτύπου ISO 9001:2008, η UNIS εξασφαλίζει ότι όλες οι λειτουργικές διαδικασίες της βελτιώνονται διαρκώς. Επιδίωξή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μένουν ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας. Μετράμε την ικανοποίηση των πελατών μας καθημερινά μέσω σχετικών ερευνών. Τα σχόλια και οι προτάσεις των πελατών μας μάς βοηθούν να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Πιστοποιητικό ISO 9001

ISO 14001

ISO14001 UNIS GroupΗ UNIS Group θεωρεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική της, όπως και η διαχείρισή της αναφορικά με θέματα υγείας, ασφάλειας και ευημερίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνολικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης. Στόχος της UNIS Group είναι να αποτρέπει εντελώς ή, τουλάχιστον, να περιορίζει τις (πιθανές) επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις λειτουργικές διαδικασίες της.

Πιστοποιητικό ISO 14001

OHSAS 18001

qm_0121_OHSAS18001

Το OHSAS 18001, αρκτικόλεξο του “Occupational Health and Safety Management Systems” (“Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά την Εργασία”)—Απαιτήσεις (επισήμως: BS OHSAS 18001), είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο βρετανικό πρότυπο που διέπει τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς κάθε είδους να θέσουν σε ισχύ μέτρα και κανονισμούς που να διασφαλίζουν μια εμφανώς ισορροπημένη απόδοση σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία.

Πιστοποιητικό OHSAS 18001