Εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη

Επείγουσες επισκευές

«Χωρίς αποκατάσταση δεν καταβάλλεται πληρωμή»

150.000 ανταλλακτικά

CNC

Αναζήτησης: {{productSearch}}

CNC

Τι είναι ο ελεγκτής CNC;

Ο ελεγκτής CNC (Computer Numerical Control – αριθμητικός έλεγχος μέσω υπολογιστή) είναι ένα σύστημα ελέγχου που χρησιμοποιείται σε μηχανές τόρνευσης και φρεζαρίσματος, το οποίο υλοποιείται μέσω υπολογιστή. Τα στοιχεία ελέγχου CNC, συνήθως, ενσωματώνονται στην τεχνολογία των μηχανών κατεργασίας υλικών για την ακριβή αφαίρεση τεμαχίων πλαστικού, ξύλου και μετάλλου. Χάρη στον έλεγχο CNC, κατέστη δυνατή η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μηχανικής κατεργασίας, όπως η κοπή με λέιζερ και η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση.

Πού χρησιμοποιούνται οι ελεγκτές CNC;

Οι ελεγκτές CNC χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο της κατεργασίας υλικών. Για παράδειγμα, ο έλεγχος CNC χρησιμοποιείται στην κοπή με λέιζερ, τη συγκόλληση, την κατεργασία με κάμψη και τη διάτρηση. Ο έλεγχος CNC είναι ιδιαίτερα κατάλληλος στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η παραγωγή μεγάλου αριθμού περίπλοκων προϊόντων.

Πλεονεκτήματα των ελεγκτών CNC

Η χρήση των ελεγκτών CNC προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα:

  • η εργασία με CNC παρέχει υψηλή ακρίβεια και ελαχιστοποιημένους χρόνους διακοπής της παραγωγής,
  • η χρήση CNC εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ποιότητα,
  • οι ελεγκτές CNC προσφέρουν ευέλικτο και πολύπλευρο έλεγχο εργαλειομηχανών.

Επισκευές CNC

Η UNIS Group διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις επισκευές εξαρτημάτων ελεγκτών CNC. Για παράδειγμα, μπορεί να αναλάβει την επισκευή του ελεγκτή, των καρτών διασύνδεσης, του τροφοδοτικού, του πίνακα ελέγχου και της μονάδας ανάδρασης. Η UNIS Group εκτελεί τις επισκευές σε επίπεδο εξαρτήματος, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να επισκευάσουμε ελεγκτές όλων των μαρκών, τύπων και σειρών, όπως Siemens, Fanuc και Heidenhain. Μετά την επισκευή, ο ελεγκτής δοκιμάζεται πολύ προσεκτικά (θύρες επικοινωνίας, κυκλώματα ασφαλείας, μνήμη αποθήκευσης παραμέτρων κ.λπ.). Οι επισκευές καλύπτονται από εγγύηση με διάρκεια έως 2 έτη.

Εγγύηση με διάρκεια έως και 2 έτη

Επείγουσες επισκευές

«Χωρίς αποκατάσταση δεν καταβάλλεται πληρωμή»

150.000 ανταλλακτικά